Hvor god kan man egentlig blive til sin sport?

Hos OOB life arbejder vi ud fra det udgangspunkt at man skal have et konkret mål med ens træning. Med et konkret sportsligt mål bliver nemmere for træneren at hjælpe, da atlet og træner har en fælles referenceramme og noget at planlægge ud fra. Samtidig er en konkret målsætning også vigtig for den løbende motivation.

Når OOB’ere når deres første mål, får mange blod på tanden og vil sætte nye mål. Det er en af de store fordele ved netop at sætte mål. Ofte vil man gerne lave en bedre tid eller udfordre sig selv på en anden distance. Et spørgsmål vi nogle gange får er “Hvor god kan jeg blive?”. Mange begynder at drømme om langsigtede, større mål. Vi spørger cheftræneren om hvordan man kan svare på netop dette spørgsmål.

Aleksandar, kan man på nogen måde vurdere hvor god man har potentialet til at blive (hvis vi tager udgangspunkt i hobby-atleter)?

Ja det er der. Før jeg forklarer det, så vil jeg lige minde om en sandhed vi i OOB life ofte støder på: “De fleste overvurderer hvad de kan opnå på en måned og undervurderer hvad de kan opnå på ét år”.

Af alle ting man kan gøre med sin træning, så er kontinuitet det vigtigste. Det at man kan fastholde et fokus dag for dag, uge for uge og måned for måned er det vigtigste.

Hvis man gerne vil se hvor dygtig man kan blive til sin sport, så vil man inden for de første 2-3 måneders træning allerede kunne få en ret god ide om ens potentiale.

Ens endelige niveau afhænger af ens talent, omstændigheder og så ens flid. Så længe man har en opadgående formkurve forbedrer man sig. Så for nogle vil de kunne indfri deres drømmeniveau på et år, mens andre måske skal bruge 2-3 år på det.
Det er forskelligt fra person til person. En ting er dog sikkert: Jo hårdere man arbejder for noget, jo gladere er man når man lykkes.

Det er jo meget normalt at man sammenligner sig en smule med personer som ligner en selv, det være sig samme erfaringsniveau, alder etc. Giver sådan en sammenligning mening?

Det gør det ikke rigtig. I træning overser man ofte det, som vi i OOB life kalder “reglen om individualitet”:

To mennesker der laver samme træning responderer ikke ens på den.

Hvordan man responderer på træning afhænger af blandt andet  af ens gener, ens træningsbaggrund og ens hverdag.
Derfor er det vigtigt man ikke kopierer hvad andre gør og tror det har samme effekt på en selv.

Denne regel er et vigtigt element i vores tilgang til træning. Læs mere om OOB life’s metode her.

Det er vigtigt at man tager udgangspunkt i sig selv. Der er mange der tror man skal gøre tingene på en bestemt måde, men den bedste måde er forskellige fra person til person.

Der hvor det giver mening at sammenligne sig med andre er på hvad man eksempelvis kan løb på 5 km, cykle i en FTP test eller svømme på 1000 meter. Hvordan man selv forbedrer sig gør man klogt i ikke at kopiere andre, men at tage udgangspunkt i sig selv.

Hvordan kan træneren hjælpe med at sætte store, realistiske mål for en?

En træner er ekspert i træning og i samarbejde med den aktive vil træneren kunne hjælpe med at lægge den rigtige plan. Samtidig øger det forpligtelsen at man ikke kun skal stå til ansvar overfor sig selv for at nå sine mål. En træner tager medejerskab over målene man sætter. Det gør man ofte er lidt mere motiveret til at komme ud af døren på de dage hvor man er lidt træt.

Det er dog vigtigt at pointere at en træner er ekspert i træning, men i sidste ende kan han / hun ikke mærke hvordan ens krop føles. Derfor er det rigtig vigtigt at man selv er ærlig i sine tilbagemeldinger til sin træner. På den måde kan træningen planlægges med udgangspunkt i en selv.

Hvis man sammen med sin træner har sat sig et mål og opnået dette, hvordan ved man så at målet ikke var sat for lavt?

Det er jo lidt en vanskelig størrelse at forudse præcis hvordan et mål skal være. Først og fremmest skal et mål være noget der motiverer dig. Allerede ved at tænke på den måde vil du have en god tankegang ift træningen og målene.

Vi arbejder oftest med differentieret målsætning. Det betyder at man ikke kun sætter sig et mål, men man sætter sig flere mål.
Læs mere om differentieret målsætninger her.

Det at have et konkret mål er vigtigt. Målet er det pejlemærke man i samarbejde med sin træner sigter efter.

Undervejs i træningen vil man løbende have små tests og delmål. De bruges til at sikre man er på rette vej, men de bruges også til at op- eller nedjustere målene.

Oplever OOB trænerne ofte at de må hjælpe med at justere forventningerne fra atleterne, så målsætningen enten er mere beskeden eller mere ambitiøs end hvad de hidtil selv havde troet muligt?

Vi hjælper løbende med at justere OOB’ernes målsætninger. Generelt det ofte sådan at vi starten ofte hjælper OOB’erne med at finde det rette spændingsniveau. Det kan være svært at vide hvad en korrekt målsætning skal være til sit første maraton, hvis man er en uerfaren løber.

Når folk har trænet hos os i et stykke tid så skal vi ofte presse lidt mere på. Når man har trænet med os i en længere periode, så når man typisk et niveau man slet ikke havde forestillet sig man kunne og her er det vigtigt at have en træner der både ved, men også tror på, at man kan mere.

Facebook Twitter Google+ LinkedIn
Nikolaj
Nikolaj er marketingchef hos OOB life. Nikolaj har selv brugt OOB life til at træne op til Ironman, marathon og ultraløb. Hos OOB life har Nikolaj ansvaret for at vi får spredt god træning ud til så mange som muligt.